גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

MannKind Corporation מדווחת על התוצאות הכספיות

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  15/03/16 11:52   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
תגיות:   מנקיינד , MANNKIND
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק
MannKind Corporation מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2015 ובשנה המלאה

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 14 במרץ 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון הרביעי ובשנה המלאה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.

ברבעון הרביעי של 2015, הוצאות המחקר ופיתוח קטנו ב-64.8%, מ-17.6 מיליון דולר ל-6.2 מיליון דולר, ביטוי להשפעות של אמצעי השינויים המבניים שנקטנו ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילויות מסחריות. עלויות הנהלה וכלליות קטנו ב-33.6% מ-12.5 מיליון דולר ל-8.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל הקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות. המכירות של Afrezza המשיכו להיות נמוכות מהמצופה ברבעון הרביעי של 2015, וגרמו להחלטה של סאנופי ב-4 בינואר 2016 להחזיר את הזכויות על Afrezza ל-MannKind אחרי תקופת הודעה, וכל אלה השפיעו על השווי ואפשרות ההחזרה של נכסים בני קיימא בהתאם להנחיה חשבונאית. כתוצאה מכך, הוצאות על ירידת ערך שלא במזומן של 206.6 מיליון דולר נרשמו ברבעון הרביעי של 2015, שמתוכן 140.4 מיליון דולר קשורות להפחתת ערך של נכסים קבועים ו-66.2 מיליון דולר קשורים להפסד על התחייבויות רכישה עתידיות, בעיקר של אינסולין. הוצאה כזאת על ירידת ערך לא הוכרה ב-2014. עלויות הייצור של מוצרים ברבעון הרביעי של 2015, 51.8 מיליון דולר, קשורות לספיגת חסר של מחיקות מלאי, עובדים, ותקורה. לא הכרנו בשום עלויות ייצור של מוצרים ברבעון הרביעי של 2014 כי עדיין לא התחלנו את המסחור של Afrezza.

בשנה המלאה 2015, ההוצאות התפעוליות הכוללות שלנו, לא כולל הפחתת ערך של נכסים קבועים והפסד על התחייבויות רכישה, היו 138.1 מיליון דולר לעומת 179.6 מיליון דולר בשנה המלאה 2014, קיטון של 23.1%. עלויות המחקר ופיתוח הכוללות ב-2015 היו 29.7 מיליון דולר לעומת 100.2 מיליון דולר ב-2014, קיטון של 70.4%, בעיקר בגלל קיטון בהוצאות פיתוח שנבעו ממעבר לייצור מסחרי של Afrezza, קיטון בהוצאות שקשורות לניסויים קליניים וההשפעה של אמצעים לשינוי מבני, בנוסף לקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מאירועים לא נשנים של השגת ביצועים ושינויים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015. הוצאות הנהלה וכלליות ב-2015 היו 41.0 מיליון דולר לעומת 79.4 מיליון דולר ב-2014, קיטון של 48.4%, בעיקר בגלל קיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מהמענקים המבוססים על שינויים והשגת ביצועים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015 וההשפעה של אמצעים לשינוי מבני, בנוסף לאי ההישנות של שכר טרחה בגין שירותים מקצועיים ששולם ברבעון השלישי של 2014 בקשר להתקשרות בהסכם הרישוי עם סאנופי. עלויות הייצור של מוצרים ב-2015 היו 67.4 מיליון דולר שקשורות לספיגת חסר של מחיקות מלאי, עובדים ותקורה. לא הכרנו בשום עלויות ייצור של מוצרים ב-2014 כי עדיין לא התחלנו את המסחור של Afrezza.

ההפסד הנקי ב-2015 היה 368.4 מיליון דולר, כולל הוצאות הפחתת ערך שלא במזומן כוללות של 206.6 מיליון דולר, או 0.91$ למניה על בסיס 406.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, גבוה יותר מההפסד הנקי של 198.4 מיליון דולר, או 0.51$ למניה על בסיס 385.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, ב-2014. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-31 בדצמבר 2015 היה 428.7 מיליון.

המזומנים ושווי ערך המזומנים ב-31 בדצמבר 2014 היו 59.1 מיליון דולר, לעומת 32.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. ברבעון הרביעי של 2015 קיבלנו הכנסות נטו של 34.7 מיליון דולר ממכירה של מניות בבורסה לניירות ערך של תל אביב, הכנסות של 0.7 מיליון דולר מכתבי אופציות ואופציות שמומשו, תשלומים של 2.6 מיליון דולר מסאנופי עבור מוצרים שסופקו, והכנסות נטו של 13.6 מיליון דולר ממכירה של מניות בכפוף לאמצעי המכירה במחיר השוק שלנו. כעת, 30.1 מיליון דולר נותרו זמינים ללוות במסגרת הסדר ההלוואות המתוקן שלנו עם The Mann Group.

"התוצאות הפיננסיות שלנו בשנת 2015 לא היו מה שציפינו בהתחלת השנה, אבל אנחנו מצפים לשנים עשר החודשים הבאים באופטימיות והרבה התלהבות", אמר מתיו פפר, מנהל העסקים הראשי של MannKind Corporation. "Afrezza תהיה בקרוב שוב בשליטתנו וכולנו מלאי מרץ לגבי ההזדמנות להתחיל בפעילות מסחרית רזה וממוקדת שמדגישה את התכונות המבדלות של המוצר המוביל שלנו. עם ההצטרפות של מייקל קסטניה כמנהל המסחרי הראשי שלנו, כפי שהודענו מוקדם יותר היום, נקטנו בעוד צעד מוחשי בבניית התשתית המסחרית שלנו. פעילויות אחרות מתוכננות להגיע במהירות, כשנגבש סופית את האיוש של מגוון של תפקידים נוספים. יש עדיין הרבה לעשות בחודשים הבאים, אבל יש לכולנו מוטיבציה גבוהה הודות למשוב החיובי שקיבלנו ממטופלי Afrezza נלהבים וברצוננו לעשות ככל יכולתנו כדי להבטיח שיותר מבוגרים עם סוכרת יקבלו הזדמנות להנות מאותה התועלת".

שיחת ועידה

MannKind תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי להשתתף בשיחה חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 4201 4510. המעוניינים להקשיב לשיחת הוועידה בשידור חי דרך האינטרנט יכולים לעשות זאת על ידי ביקור באתר של החברה בכתובת http://www.mannkindcorp.com.

השמעה חוזרת של השיחה בטלפון תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843 7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4201 4510#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

אודות MannKind Corporation

MannKind Corporation (NASDAQ and TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של החברה. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את הצלחת המעבר מסאנופי להחזרה של Afrezza, היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר את Afrezza, היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס משאבי מזומנים נוספים, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

איש הקשר של החברה:
מתיו ג'. פפר
מנהל עסקים ראשי
661-775-5300
mpfeffer@mannkindcorp.com

(Tables to follow)

MannKind Corporation
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
(In thousands, except per share amounts)

Three months ended
December 31, Twelve months ended
December 31,
2015 2014 2015 2014
Revenue $ — $ — $ — $ —

Operating expenses:
Research and development 6,218 17,560 29,674 100,244
General and administrative 8,311 12,543 40,960 79,383
Product manufacturing 51,754 — 67,442 —

Property and equipment impairment 140,412 — 140,412 —
Loss on purchase commitments 66,167 — 66,167 —


Total operating expenses 272,862 30,103 344,655 179,627

Loss from operations (272,862 ) (30,103 ) (344,655 ) (179,627 )
Other income (expense) (106 ) 42 1,366 1,679
Interest expense on note payable to principal stockholder (729 ) (729 ) (2,894 ) (2,894 )
Loss on extinguishment of debt — — (1,049 ) —
Interest expense on notes (3,331 ) (5,654 ) (21,231 ) (17,549 )
Interest income 10 5 18 9

Net loss $ (277,018 ) $ (36,439 ) $ (368,445 ) $ (198,382 )

Net loss per share— basic and diluted $ (0.66 ) $ (0.09 ) $ (0.91 ) $ (0.51 )

Shares used to compute basic and diluted net loss per share 419,314 396,793 406,165 385,229
MannKind Corporation
Condensed Consolidated Balance Sheet
(Unaudited)
(in thousands)

December 31,
2015 December 31,
2014

Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 59,074 $ 120,841
Receivables from collaboration 23 50,436
Inventory – current - 9,670
Deferred product costs from collaboration 13,539 -
Prepaid expenses and other current assets 4,018 20,206
Total current assets 76,654 201,153
Property and equipment — net 48,749 192,127
Other assets 1,009 1,159
Total $ 126,412 $ 394,439

Liabilities and Stockholders’ Deficit
Current liabilities $ 268,324 $ 403,353
Senior convertible notes — long term 27,613 -
Note payable to principal stockholder 49,521 49,521
Sanofi loan facility and loss share obligation 62,371 3,034
Purchase commitments 53,692 -
Other liabilities 15,225 12,301
Stockholders’ deficit (350,334 ) (73,770 )
Total $ 126,412 $ 394,439

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים