גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  27/05/16 03:39   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק

תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016

הותורן, ניו יורק, 26 במאי 2016, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2016

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2016 – לעומת 31 במרץ 2015

• המכירות נטו של 265.1 מיליון דולר גדלו ב-20.9 מיליון דולר, או 8.6%, עם כמויות יחסית ללא שינוי.
• הרווח הגולמי של 224.2 מיליון דולר גדל ב-24.6 מיליון דולר, כי עלות הסחורה קטנה ב-3.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו גדלה ל-84.6% לעומת 81.8%.
• הוצאות המחקר ופיתוח קטנו ב-16.4% ל-19.9 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה נשארו יחסית ללא שינוי.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-28.2 מיליון דולר ל-181.7 מיליון דולר.
• ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה בגלל תנודה של 80.0 מיליון דולר במטבע זר מהכנסה של 32.5 מיליון דולר ב-2015 להוצאה של 47.5 מיליון דולר ב-2016, בעיקר כתוצאה של החוזק של הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני.
• ההוצאה על מס קטנה ב-13.9 מיליון דולר ל-23.0 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור המס האפקטיבי היה 16.6% לעומת 19.5%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 115.0 מיליון דולר לעומת 152.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 2.68$ לעומת 3.56$.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2016 – בהשוואה ל-31 במרץ 2015

• המכירות נטו של 950.8 מיליון דולר גדלו ב-87.8 מיליון דולר, או 10.2%, למרות קיטון של 5% בכמויות.
• הרווח הגולמי גדל ב-102.4 מיליון דולר ל-779.0 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 81.9% לעומת 78.4%.
• הוצאות המחקר ופיתוח גדלו ב-8.6% ל-71.2 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-4.7 מיליון דולר ל-92.4 מיליון דולר.
• העתודה להסדרים והפסדים הייתה הוצאה של 1.0 מיליון דולר לעומת זיכוי של 4.2 מיליון דולר ב-2015.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-86.8 מיליון דולר ל-614.5 מיליון דולר.
• ההכנסה במטבע זר קטנה ב-34.6 מיליון דולר ל-7.1 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה של החוזק של הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני ברבעון הרביעי של 2016.
• ההוצאה על מס נשארה יחסית ללא שינוי, אבל שיעור המס האפקטיבי השתפר מ-16.5% ל-15.0%
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתארו הייתה 540.9 מיליון דולר לעומת 484.3 מיליון דולר, גידול של 56.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 12.62$ לעומת 11.31$.
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן – בהשוואה ל-31 במרץ 2015
• המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים, גדלו ל-1.2 מיליארד דולר לעומת 920.2 מיליון דולר.
• המזומנים שהגיעו מפעילות בתקופה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016 היו 395.1 מיליון דולר, לעומת 406.8 מיליון דולר.
• חוב בסך 5.9 מיליון דולר נפרע במשך השנה.

קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "בסך הכל, אנחנו מרוצים מהביצועים התפעוליים החזקים שלנו. בנוסף, הגידול של 9% לעומת השנה הקודמת במו"פ שלנו מפגין את המחויבות שלנו להגדלת צנרת הפיתוח של מוצרים איכותיים, כפי שמעידות גם עשר (10) בקשות שהוגשו ל-FDA השנה. אבל אנחנו ממשיכים להתמודד עם קשיים של כלל הענף בסביבה הגנרית, שנובעים מתחרות שגדלה כל הזמן וקונסולידציה של לקוחות. למרות זאת, אנחנו שומרים על אופטימיות זהירה לגבי הצמיחה שלנו בטווח הבינוני והארוך וממשיכים להתמקד בחיזוק צנרת המו"פ שלנו ויוזמות אחרות שממשיכות לשמור על המעמד הטוב שלנו בשוק".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): קרם Naftifine Hydrochloride USP, 2%, קרם Oxiconazole Nitrate, 1%, ג'ל Diclofenac Sodium, 2% ושמן מקומי Fluocinolone Acetonide, 0.01% (קרם גוף וקרם קרקפת). בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016, המספר הכולל של בקשות שהוגשו ל-FDA היה עשר (10). לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות

ב-15 במרץ 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צרכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-24 במאי 2016, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

תקופה מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית המחיר הממוצע ששולם למניה שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית
17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016 67,339 $140.30
1 באפריל 2016 – 24 במאי 2016 599,504 $135.76
סך הכל 666,843 $136.22 $159,165,488

Keveyis

ב-2 במאי 2016 תארו הודיעה שתמסור מעכשיו למפיצים את Keveyis™ (דיכלורפנמיד) ללא עלות לטיפול בשיתוק תקופתי ראשוני. כתוצאה מכך, תרו תפסיק את המכירות המסחריות ואת פעילות קידום המכירות הקשורה של Keveyis ותישא בכל העלויות שקשורות בייצורה. בטווח הקרוב, החולים ימשיכו לקבל את התרופה באמצעות שותפת התרופות המתמחות שלה, דיפלומט, בזמן שהחברה מעריכה את האפשרות הטובה ביותר להשארת עמלת הניפוק של בתי המרקחת לחולים נמוכה ככל האפשר.

שיחת ועידה (08:30 שעון החוף המזרחי, 27 במאי 2016)

כפי שנמסר כבר, החברה ארחה שיחת על הרווח בשעה 08:30 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 27 במאי 2016, שבה ההנהלה הבכירה דנה בביצועים של החברה וענתה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת הייתה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו היו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

• מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 18504447
• מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 18504447
• שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.

כדי להשתתף בשיחת האודיו, ניתן היה לחייג את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית מסרו הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך חמישה עשר (15) יום אחרי השיחה.


אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תארו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מייקל קאלב, (914) 345-9001
סגן נשיא של הקבוצה, סמנכ"ל כספים
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'. קוט, (914) 345-9001
William.Coote@taro.com


הצהרת חוף מבטחים

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו, כולל אך לא רק אמירות בהודעה לעיתונות הזאת בנוגע לכוונה של תרו לרכוש מחדש מניות רגילות שלה במסגרת התוכנית לרכישה חוזרת, ומקור המימון החזוי לרכישות החוזרות האלה. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את מחיר השוק של מניית תרו, האופי של הזדמנויות השקעה אחרות שיוצגו לתרו, תזרים המזומנים, תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(U.S. dollars in thousands, except share data)

Quarter Ended Year Ended
March 31, March 31,
2016 2015 2016 2015
(unaudited) (unaudited) (unaudited) (audited)
Sales, net $ 265,073 $ 244,180 $ 950,751 $ 862,944
Cost of sales 40,749 44,545 169,743 186,359
Impairment 95 - 2,042 -
Gross profit 224,229 199,635 778,966 676,585

Operating Expenses:
Research and development 19,948 23,865 71,160 65,510
Selling, marketing, general and administrative 22,561 22,229 92,365 87,644
Settlements and loss contingencies - - 973 (4,200 )
Operating income 181,720 153,541 614,468 527,631

Financial (income) expense, net:
Interest and other financial income (2,896 ) (3,087 ) (12,604 ) (9,677 )
Foreign exchange expense (income) 47,478 (32,481 ) (7,068 ) (41,634 )
Other gain, net 860 395 2,680 2,738
Income before income taxes 137,999 189,504 636,820 581,680
Tax expense 22,950 36,872 95,313 96,059
Income from continuing operations 115,049 152,632 541,507 485,621
Net loss from discontinued operations attributable to Taro (34 ) (314 ) (236 ) (787 )
Net income 115,015 152,318 541,271 484,834
Net income attributable to non-controlling interest 65 26 339 577
Net income attributable to Taro $ 114,950 $ 152,292 $ 540,932 $ 484,257

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:
Basic $ 2.68 $ 3.56 $ 12.63 $ 11.32
Diluted $ 2.68 $ 3.56 $ 12.63 $ 11.32

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:
Basic $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.01 )
Diluted $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.01 )

Net income per ordinary share attributable to Taro:
Basic $ 2.68 $ 3.56 $ 12.62 $ 11.31
Diluted $ 2.68 $ 3.56 $ 12.62 $ 11.31

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:
Basic 42,828,338 42,833,533 42,832,241 42,833,533
Diluted 42,828,338 42,833,533 42,832,241 42,833,750

* Amount is less than $0.01
May not foot due to rounding.
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

March 31, March 31,
2016 2015
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 576,757 $ 481,641
Short-term and current maturities of long-term bank deposits 648,297 434,899
Restricted short-term bank deposits - 199
Marketable securities 3,572 3,458
Accounts receivable and other:
Trade, net 238,611 222,427
Other receivables and prepaid expenses 270,724 250,911
Inventories 138,553 120,272
Long-term assets held for sale, net 1,081 -
TOTAL CURRENT ASSETS 1,877,595 1,513,807
Long-term bank deposits 115,173 30,175
Property, plant and equipment, net 159,459 153,045
Other assets 35,806 40,718
TOTAL ASSETS $ 2,188,033 $ 1,737,745

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Current maturities of long-term debt $ - $ 912
Trade payables and other current liabilities 245,462 309,093
TOTAL CURRENT LIABILITIES 245,462 310,005
Long-term debt, net of current maturities - 4,976
Deferred taxes and other long-term liabilities 5,427 5,381
TOTAL LIABILITIES 250,889 320,362

Taro shareholders' equity 1,931,142 1,411,720
Non-controlling interest 6,002 5,663
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,188,033 $ 1,737,745

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(U.S. dollars in thousands)

Year Ended March 31,
2016 2015
(unaudited) (audited)
Cash flows from operating activities:
Net income $ 541,271 $ 484,834
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 14,848 15,798
Impairment for long-lived assets 2,042 90
Realized loss (gain) on sale of marketable securities and long-lived assets 74 (209 )
Change in derivative instruments, net (6,137 ) 5,483
Effect of change in exchange rate on inter-company balances (2,268 ) (18,167 )
Foreign exchange effect of bank deposits (5,510 ) -
Decrease in long-term debt due to currency fluctuations - (1,030 )
Deferred income taxes, net (11,976 ) (70,387 )
Increase in trade receivables, net (16,386 ) (85,277 )
Increase in inventories, net (19,013 ) (7,027 )
(Decrease) increase in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other (42,858 ) 14,359
(Decrease) increase in trade, income tax and other payables and accrued expenses (58,959 ) 68,321
Net cash provided by operating activities 395,128 406,788

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment (18,972 ) (19,997 )
(Investment in) proceeds from other intangible assets and long-lived assets (134 ) 59
Proceeds from (investment in) other assets 35,000 (31,050 )
Investment in short-term bank deposits (220,102 ) (43,344 )
Proceeds from restricted bank deposits 199 28
(Investment in) proceeds from long-term deposits and other assets (80,587 ) 2,112
(Investment in) proceeds from marketable securities, net (135 ) 111
Net cash used in investing activities (284,731 ) (92,081 )

Cash flows from financing activities:
Proceeds from issuance of shares, net - 26
Purchase of treasury stock (9,450 ) -
Repayment of long-term debt (5,888 ) (10,944 )
Net cash used in financing activities (15,338 ) (10,918 )

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 57 (32,115 )
Increase in cash and cash equivalents 95,116 271,674
Cash and cash equivalents at beginning of period 481,641 209,967
Cash and cash equivalents at end of period $ 576,757 $ 481,641
Contacts
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com
מקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ


צפו בהודעה לעיתונות הזאת בשפת המקור באנגלית באינטרנט בכתובת:

http://www.businesswire.com/news/home/20160526006537/en
.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים