גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2016

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  09/08/16 03:46   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
תגיות:   מנקיינד , MANNKIND
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק

מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2016

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 8 באוגוסט 2016, (GLOBE NEWSWIRE) :

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון השני ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016.

ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2016, ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 19.1 מיליון דולר לעומת 24.1 מיליון דולר באותו רבעון ב-2015. הוצאות המחקר ופיתוח היו 4.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, קיטון של 44% לעומת הרבעון השני של 2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם ב-2015 בעקבות סיום ניסויי הרישום של Afrezza. עלויות מכירה, הנהלה וכלליות היו 11.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, גידול של 5% לעומת עלויות הנהלה וכלליות ברבעון השני של 2015, בעיקר בגלל הוצאות מכירה ושיווק. הייצור של המוצר המסחרי התחדש ברבעון השני של 2016, כהכנה להשקה המחודשת של Afrezza ברבעון השלישי של 2016, וכתוצאה מכך הוכרו עלויות ייצור מוצר של 3.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016. בגלל ייצור מוגבל וניצול חסר של מפעל הייצור באותה תקופה ב-2015, עלויות ייצור המוצר היו 5.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2015 בגלל ספיגת חסר של עלויות עובדים ותקורה.

בששת החודשים הראשונים של 2016 ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 39.1 מיליון דולר, קיטון של 15% לעומת 45.8 מיליון דולר באותה תקופה ב-2015. הוצאות מחקר ופיתוח היו 9.4 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, קיטון של 45% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל הקיטון בכוח אדם ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילויות מסחרית. הוצאות מכירה, כלליות והנהלה בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 היו 18.5 מיליון דולר, קיטון של 13% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם, קיטון בשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים שקשור לפעולות תכנון אסטרטגי והוצאה נמוכה יותר שלא במזומן על שכר במניות ב-2015, עם קיזוז בגלל גידול בהוצאות מכירה ושיווק ב-2016. עלויות ייצור מוצר היו 11.2 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, גידול של 47% לעומת אותה תקופה ב-2015, כשהייצור של המוצר המסחרי התחדש כהכנה להשקה המחודשת של Afrezza ברבעון השלישי של 2016.

בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 החברה הרוויחה 0.3 מיליון דולר במסגרת הסכם הרישוי עם סאנופי, שהיא חייבת לשלם כתשלום מוקדם כנגד היתרה שהיא חייבת במסגרת אמצעי ההלוואה של סאנופי. נכון ל-30 ביוני 2016, הסכום הכולל שחייבים לסאנופי הוא 70.3 מיליון דולר, שכולל ריבית מצטברת של 4.3 מיליון דולר.

בהפסד הנקי בשלושת החודשים ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 כלולה ההשפעה שלא במזומן של התאמה לשווי הוגן בסך 5.3 מיליון דולר של התחייבות הערבות שקשורה להנפקה הישירה הרשומה שהושלמה במאי 2016.

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2016 היה 30.0 מיליון דולר, או $0.07 למניה על בסיס 455.3 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 28.9 מיליון דולר, או 0.07$ למניה על בסיס 401.0 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון השני של 2015. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-30 ביוני 2016 היה 477.7 מיליון.

המזומנים ושווי ערך מזומנים ב-30 ביוני 2016 היו 63.7 מיליון דולר, לעומת 27.7 מיליון דולר ב-31 במרץ 2016. במאי 2016 החברה קיבלה הכנסות נטו של 47.4 מיליון דולר עם ההשלמה של הנפקה ישירה רשומה, 9.2 מיליון דולר מסאנופי עבור המכירה של מלאי אינסולין שקשורה להתחייבות חוזית עם הסיום של הסכם הרישוי עם סאנופי, ו-0.7 מיליון דולר מקונטיקט כזיכוי מס על מחקר ופיתוח. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר יחד עם 50.0 מיליון דולר שזמינים במסגרת מכירה במחיר השוק.

שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט

MannKind תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q2 2016 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 41477572.

השמעה חוזרת טלפונית של השיחה תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4147 7572#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

אודות MannKind Corporation

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.MannKind Corporation
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
(In thousands)

Three months ended Six months ended
June 30, June 30,
2016 2015 2016 2015
Revenue $ — $ — $ — $ —

Operating expenses:
Research and development 4,310 7,737 9,440 17,115
Selling, general and administrative 11,110 10,623 18,460 21,102
Product manufacturing 3,704 5,691 11,236 7,573
Total operating expenses 19,124 24,051 39,136 45,790

Loss from operations (19,124 ) (24,051 ) (39,136 ) (45,790 )
Other (expense) income (5,959 ) (10 ) (5,892 ) 1,403
Interest expense on note payable to principal stockholder (721 ) (721 ) (1,443 ) (1,435 )
Interest expense on notes (4,181 ) (4,131 ) (8,401 ) (13,753 )
Interest income 26 3 41 6

Net loss (29,959 ) (28,910 ) (54,831 ) (59,569 )

Net loss per share — basic and diluted $ (0.07 ) $ (0.07 ) $ (0.12 ) $ (0.15 )

Shares used to compute basic and diluted net loss per share 455,305 401,018 442,082 399,972MannKind Corporation
Condensed Consolidated Balance Sheet
(Unaudited)
(in thousands)

June 30, 2016 December 31, 2015

Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 63,733 $ 59,074
Inventory 2,866 -
Deferred costs from collaboration 22,742 13,539
Prepaid expenses and other current assets 1,423 4,041
Total current assets 90,764 76,654
Property and equipment — net 47,422 48,749
Other assets 1,248 1,009
Total $ 139,434 $ 126,412

Liabilities and Stockholders’ Deficit

Current liabilities:
Accounts payable $ 2,849 $ 15,599
Accrued expenses and other current liabilities 10,252 7,929
Facility financing obligation 75,452 74,582
Deferred sales from collaboration 17,680 17,503
Purchase commitment loss - current 20,986 12,475
Deferred payments from collaboration 144,431 140,231
Warrant liability 18,056 -
Total current liabilities 289,706 268,319
Note payable to related party 49,521 49,521
Sanofi loan facility and profit/loss share obligation 69,978 62,371
Senior convertible notes 27,623 27,613
Non-current purchase commitment loss 52,515 53,692
Other liabilities 16,668 15,225
Stockholders’ deficit (366,577 ) (350,329 )
Total $ 139,434 $ 126,412


אשת הקשר של החברה:
רוז אלינאיה
סגנית נשיא בכירה, כספים
661-775-5300
ralinaya@mannkindcorp.com
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים