גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

תרו מפרסמת את התוצאות ברבעון שהסתיים ביוני 2016

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  11/08/16 05:36   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק

הותורן, ניו יורק, 10 באוגוסט 2016, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2016

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2016 – לעומת 30 ביוני 2015
• המכירות נטו של 233.8 מיליון דולר גדלו ב-18.5 מיליון דולר, או 8.6%, עם קיטון קל בכמויות. המכירות נטו ב-2015 הושפעו לרעה מהפרשה של 14 מיליון דולר להגנה על מחירים.
• הרווח הגולמי של 182.8 מיליון דולר גדל ב-11.0 מיליון דולר.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) גדלו ב-23.2% ל-17.9 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו מעט.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-8.2 מיליון דולר ל-142.6 מיליון דולר.
• ההוצאה על מס, 30.4 מיליון דולר, נשארה יחסית ללא שינוי ושיעור המס האפקטיבי השתפר ל-21.7% לעומת 22.5%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 109.9 מיליון דולר לעומת 103.6 מיליון דולר, גידול של 6.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 2.59$ לעומת 2.42$.
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות היה 56.0 מיליון דולר, לעומת 68.3 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2015 .
• המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים, קטנו ב-253.7 מיליון דולר ל-974.9 מיליון דולר מ-31 במרץ 2016, בעיקר בגלל ההשפעה בסך 132.5 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות על ידי החברה, וגידול של 168.5 מיליון דולר בפקדונות בנק ארוכי טווח.

מר קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "בסך הכל, אנחנו מרוצים מהביצועים התפעוליים החזקים שלנו. ההשקעה המוגדלת שלנו במו"פ משקפת את ההתמקדות המתמשכת שלנו בפיתוח צנרת מוצרים בפיתוח חזקה. המכירות ממוצרים חדשים מתחילות להאיץ, אבל אנחנו ממשיכים לחוות עלייה בעוצמת התחרות. התוצאות הכספיות החזקות שלנו, פיתוח צנרת המוצרים בפיתוח שלנו וההשקעה במסגרת תוכנית הרכישה מחדש של מניות שלנו מפגינים את המחויבות שלנו להגדיל את הערך לבעלי המניות בטווח הארוך".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של ג'ל Adapalene 0.3%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים וארבע בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות

ב-15 במרץ 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-31 ביולי 2016, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

תקופה מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית המחיר הממוצע ששולם למניה שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית
17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016 67,339 $140.30
1 באפריל 2016 – 30 באפריל 2016 117,515 $141.46
1 במאי 2016 ¬– 31 במאי 2016 552,474 $134.86
1 ביוני 2016 – 30 ביוני 2016 290,298 $142.32
1 ביולי 2016 ¬– 31 ביולי 2016 318,080 $141.28
סך הכל 1,345,706 $138.84 $63,168,864

הגשת טופס F-20 ל-SEC

ב-9 ביוני החברה הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2016.
עזיבות של נושאי משרה

ב-21 ביוני תרו הודיעה על התפטרותו של סמנכ"ל הכספים שלה, מייקל קאלב, שעזב כדי לקבל משרת סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית אחרת.

ב-6 ביולי החברה הודיעה שהמנכ"ל שלה, מר קאל סונדרם, מתכוון להתפטר מתפקידו כמנכ"ל עד סוף השנה הקלנדרית הנוכחית. מר סונדרם יחזור להודו, למלא משרה בכירה במטה הגלובלי של סאן פארמה אחרי סיום תפקידו בתרו בסוף 2016.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC. אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands, except share data)

Three Months Ended June 30,
2016 2015
Sales, net $ 233,784 $ 215,278
Cost of sales 50,885 43,474
Impairment 108 -
Gross profit 182,791 171,804

Operating Expenses:
Research and development 17,920 14,540
Selling, marketing, general and administrative 22,252 22,892
Operating income 142,619 134,372

Financial (income) expense, net:
Interest and other financial income (3,306 ) (3,269 )
Foreign exchange expense 5,909 4,200
Other gain, net 403 352
Income before income taxes 140,419 133,793
Tax expense 30,425 30,089
Income from continuing operations 109,994 103,704
Net loss from discontinued operations attributable to Taro (101 ) (31 )
Net income 109,893 103,673
Net (loss) income attributable to non-controlling interest (4 ) 37
Net income attributable to Taro $ 109,897 $ 103,636

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:
Basic $ 2.59 $ 2.42
Diluted $ 2.59 $ 2.42

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:
Basic $ (0.00 ) * $ (0.00 ) *
Diluted $ (0.00 ) * $ (0.00 ) *

Net income per ordinary share attributable to Taro:
Basic $ 2.59 $ 2.42
Diluted $ 2.59 $ 2.42

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:
Basic 42,370,644 42,833,533
Diluted 42,370,644 42,833,533

* Amount is less than $0.01
May not foot due to rounding.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

June 30, March 31,
2016 2016
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 438,732 $ 576,757
Short-term and current maturities of long-term bank deposits 532,624 648,297
Marketable securities 3,521 3,572
Accounts receivable and other:
Trade, net 289,803 238,611
Other receivables and prepaid expenses 271,443 270,724
Inventories 147,945 138,553
Long-term assets held for sale, net 1,058 1,081
TOTAL CURRENT ASSETS 1,685,126 1,877,595
Long-term bank deposits 283,676 115,173
Property, plant and equipment, net 164,598 159,459
Other assets 34,923 35,806
TOTAL ASSETS $ 2,168,323 $ 2,188,033

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables and other current liabilities $ 243,378 $ 245,462
TOTAL CURRENT LIABILITIES 243,378 245,462
Deferred taxes and other long-term liabilities 5,517 5,427
TOTAL LIABILITIES 248,895 250,889

Taro shareholders' equity 1,913,429 1,931,142
Non-controlling interest 5,999 6,002
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,168,323 $ 2,188,033

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands)

Three Months Ended June 30,
2016 2015
Cash flows from operating activities:
Net income $ 109,893 $ 103,673
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 3,692 3,913
Impairment for long-lived assets 108 -
Realized loss on sale of marketable securities and long-lived assets - 48
Change in derivative instruments, net 2,671 (5,198 )
Effect of change in exchange rate on inter-company balances and bank deposits 4,101 1,716
Deferred income taxes, net (20,282 ) 3,329
(Increase) decrease in trade receivables, net (51,220 ) 25,809
(Increase) decrease in inventories, net (9,190 ) 1,317
Increase (decrease) in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other 19,612 (9,517 )
Decrease in trade, income tax and other payables and accrued expenses (3,420 ) (56,823 )
Net cash provided by operating activities 55,965 68,267

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment (9,184 ) (2,393 )
Investment in other intangible assets (11 ) (15 )
Proceeds from (investment in) short-term bank deposits 90,754 (92,124 )
Investment in long-term deposits and other assets (143,503 ) (20,000 )
Proceeds from (investment in) marketable securities, net 80 (16 )
Net cash used in investing activities (61,864 ) (114,548 )

Cash flows from financing activities:
Purchase of treasury stock (132,489 ) -
Repayment of long-term debt - (223 )
Net cash used in financing activities (132,489 ) (223 )

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 363 3,861
Decrease in cash and cash equivalents (138,025 ) (42,643 )
Cash and cash equivalents at beginning of period 576,757 481,641
Cash and cash equivalents at end of period $ 438,732 $ 438,998


אנשי קשר
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
וויליאם ג'. קוט, 914-345-9001
William.Coote@taro.comמקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ


צפו בהודעה לעיתונות הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:

http://www.businesswire.com/news/home/20160810006182/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים