גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2016

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  11/02/17 13:33   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק

תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2016

הותורן, ניו יורק, 10 בפברואר 2017, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2016 – לעומת 31 בדצמבר 2015

• המכירות נטו של 220.4 מיליון דולר קטנו ב-37.9 מיליון דולר, או 14.7%, כתוצאה מתחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת. הכמויות הכוללות גדלו ב-1%.
• הרווח הגולמי של 167.3 מיליון דולר קטן ב-46.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 75.9% לעומת 82.9%.
• הוצאות המחקר ופיתוח נשארו כמו ברבעון המקביל, 18.0 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-2.6 מיליון דולר ל-20.3 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות השיווק שקשורות ל-Keveyis.
• ההכנסה התפעולית של 129.0 מיליון דולר קטנה ב-44.4 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 58.5% לעומת 67.1% ברבעון המקביל בשנה הקודמת.
• ההכנסה ממטבע זר קטנה ב-5.4 מיליון דולר ל-18.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי בשיעור נמוך יותר מאשר בתקופה הקודמת.
• ההכנסות האחרות של 9.0 מיליון דולר גדלו ב-8.3 מיליון דולר לעומת התקופה הקודמת בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
• ההוצאה על מס גדלה ב-8.7 מיליון דולר ל-20.5 מיליון דולר והביאה לשיעור מס אפקטיבי של 12.8% לעומת 5.9%. הגידול הזה הוא בעיקר תוצאה של הטבות מס מסוימות שהשתקפו בשנה שעברה ולא מומשו ברבעון של השנה הזאת, וגם של התמהיל הג"ג של המוצרים שיוצרו ב-2016.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 139.8 מיליון דולר לעומת 189.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $3.42 לעומת $4.41 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 – לעומת 31 בדצמבר 2015

• המכירות נטו של 683.0 מיליון דולר קטנו במקצת ב-2.7 מיליון דולר, או 0.4%. הכמויות הכוללות גדלו ב-2%.
• הרווח הגולמי של 527.4 מיליון דולר קטן ב-27.3 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 77.2% לעומת 80.9%.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 50.8 מיליון דולר נשארו יחסית כמו ההוצאות בשנה הקודמת.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-6.4 מיליון דולר ל-63.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאה על Keveyis ואנחנו ממשיכים באופן פעיל להתייעל, וגם לשמור על משמעת בהוצאה הכוללת שלנו.
• ההכנסה התפעולית של 413.2 מיליון דולר קטנה ב-19.5 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 60.5% לעומת 63.1%.
• ההכנסה ממטבע זר קטנה ב-28.5 מיליון דולר ל-26.0 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי בשיעור נמוך יותר בהשוואה לשנה הקודמת. מטבע זר נובע בעיקר מהמאזן.
• ההכנסות האחרות של 10.5 מיליון דולר גדלו ב-8.6 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis
• ההוצאה על מס גדלה ב-14.1 מיליון דולר, בעיקר תוצאה של הטבות מס מסוימות שהשתקפו בשנה שעברה ולא מומשו בשנה הזאת, וכתוצאה מכך שיעור המס האפקטיבי גדל מ-14.5% ל-18.8%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 373.4 מיליון דולר לעומת 426.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 8.99$ לעומת $9.95 בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.

מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: אנחנו ממשיכים להתמודד עם גורמי נגד מאתגרים בגלל סביבה יותר ויותר תחרותית, בעיקר נכנסים חדשים לעסקי הבסיס שלנו ולחץ בגלל קונסולידציה של קונים". מר גנדי המשיך: "הגורמים האלה משפיעים על המגזר הגנרי כולו, ואינם ייחודיים לתרו, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו ממוצבים היטב בשוק. אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ כדי לטפח את צנרת הפיתוח שלנו ומחפשים בעקביות דרכים להפיק ערך מתיק המוצרים שלנו. אני מעודד מהגידול המתמשך בכמויות הגנריות שהיה אצלנו במהלך השנה".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 היה 320.5 מיליון דולר, לעומת 239.7 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.
• נכון ל-31 בדצמבר 2016, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים, קטנו ב-120.4 מיליון דולר ל-1.1 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2016, בעיקר בגלל ההשפעה בסך 269.7 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות על ידי החברה, וגידול של 143.5 מיליון דולר בפיקדונות בנק ארוכי טווח.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של Acyclovir Ointment USP, 5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

מינויים של נושאי משרה ודירקטורים

ב-22 בנובמבר 2016 החברה הודיעה על המינוי של מר עודאי בלדוטה כמנכ"ל וכמועמד למועצת המנהלים של תרו. המינוי שלו אושר לאחר מכן על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית ב-29 בדצמבר 2016.

בנוסף למינוי של מר בלדוטה, גם מר אבהאי גנדי מונה למועצת המנהלים. גם המינוי שלו אושר על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית והוא צפוי להיכנס לתפקידו כסגן יו"ר בתחילת 2017. ב-1 בדצמבר 2016 מר גנדי מונה לתפקיד מנכ"ל זמני, בתוקף מ-1 בינואר 2017, וישמש בתפקיד זה עד הגעתו של מר בלדוטה.

בגלל עיקרון הרוטציה הקבועה של הדירקטורים החיצוניים בתרו, מר דן בירן וגברת אילנה אבידוב-מור פרשו ממועצת המנהלים של תרו אחרי שש שנים של שירות מסור. שני מועמדים מאוד מוכשרים הוצעו ואושרו באסיפה הכללית למילוי המקומות הפנויים האלה – גברת לינדה בן שושן ומר אלי סטריט.

תוכנית לרכישה חוזרת של מניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. האישור הזה בא אחרי ההשלמה המוצלחת ב-19 באוגוסט 2016 של התוכנית הקודמת לרכישה מחדש של מניות בסך 250 מיליון דולר. במסגרת התוכנית הראשונה, החברה רכשה מחדש 1,801,099 מהמניות הרגילות שלה, שמהן 1,733,760 מניות נרכשו לפני 1 באפריל 2016.

לפי האישור מנובמבר 2016 הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי ההון של העסק, מחיר השוק של המניה שלה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-31 בינואר 2017, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

תקופה מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית המחיר הממוצע ששולם למניה שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית
25 בנובמבר 2016 - 30 בנובמבר 2016 68,641 $105.21
1 בדצמבר 2016 - 31 בדצמבר 2016 242,821 $104.87
1 בינואר 2017 -
31 בינואר 2017 156,353 $103.33
סך הכל 467,815 $104.40 $201,157,915

המכירה של Keveyis

ב-23 בדצמבר 2016 תרו הודיעה על המכירה של הזכויות בארה"ב על Keveyis® (dichlorphenamide) ל-Strongbridge Biopharma plc (סטונברידג'). לפי תנאי הסכם הרכישה, סטונברידג' תיתן לתרו תשלומים מראש ונדחים של 8.5 מיליון דולר בשני תשלומים. תרו גם זכאית לקבל תשלומים עתידיים נוספים עם ההשגה של אבני דרך מסוימות במכירות של יחידות. תרו הסכימה להמשיך לייצר Keveyis עבור סטונברידג', במסגרת חוזה הספקה בלעדי לפחות במשך תקופת הבלעדיות של Keveyis כתרופה יתומה, בכפוף לתנאים והתניות מסחריים מסוימים, כולל רכישות אספקה מינימליות.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands, except share data)

Quarter Ended Nine Months Ended
December 31, December 31,
2016 2015 2016 2015
Sales, net $ 220,395 $ 258,342 $ 682,973 $ 685,678
Cost of sales 53,053 44,166 155,366 128,994
Impairment - - 184 1,947
Gross profit 167,342 214,176 527,423 554,737

Operating Expenses:
Research and development 18,001 17,944 50,766 51,212
Selling, marketing, general and administrative 20,312 22,866 63,450 69,804
Settlements and loss contingencies - (27 ) - 973
Operating income 129,029 173,393 413,207 432,748

Financial (income) expense, net:
Interest and other financial income (3,961 ) (3,038 ) (10,814 ) (9,708 )
Foreign exchange income (18,533 ) (23,887 ) (25,998 ) (54,545 )
Other gain, net 9,009 710 10,466 1,820
Income before income taxes 160,532 201,028 460,485 498,821
Tax expense 20,483 11,831 86,467 72,363
Income from continuing operations 140,049 189,197 374,018 426,458
Net loss from discontinued operations attributable to Taro (137 ) (101 ) (314 ) (202 )
Net income 139,912 189,096 373,704 426,256
Net income attributable to non-controlling interest 94 98 334 274
Net income attributable to Taro $ 139,818 $ 188,998 $ 373,370 $ 425,982

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:
Basic $ 3.42 $ 4.41 $ 9.00 $ 9.95
Diluted $ 3.42 $ 4.41 $ 9.00 $ 9.95

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:
Basic $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.00 ) *
Diluted $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.00 ) *

Net income per ordinary share attributable to Taro:
Basic $ 3.42 $ 4.41 $ 8.99 $ 9.95
Diluted $ 3.42 $ 4.41 $ 8.99 $ 9.95

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:
Basic 40,961,015 42,833,533 41,541,010 42,833,533
Diluted 40,961,015 42,833,533 41,541,010 42,833,533

* Amount is less than $0.01
May not foot due to rounding.


TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

December 31, March 31,
2016 2016
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 549,646 $ 576,757
Short-term and current maturities of long-term bank deposits 555,127 648,297
Marketable securities 3,422 3,572
Accounts receivable and other:
Trade, net 251,623 238,611
Other receivables and prepaid expenses 275,103 270,724
Inventories 145,955 138,553
Long-term assets held for sale, net 999 1,081
TOTAL CURRENT ASSETS 1,781,875 1,877,595
Long-term bank deposits 258,685 115,173
Property, plant and equipment, net 173,446 159,459
Other assets 33,173 35,806
TOTAL ASSETS $ 2,247,179 $ 2,188,033

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables and other current liabilities $ 239,463 $ 245,462
TOTAL CURRENT LIABILITIES 239,463 245,462
Deferred taxes and other long-term liabilities 5,457 5,427
TOTAL LIABILITIES 244,920 250,889

Taro shareholders' equity 1,995,923 1,931,142
Non-controlling interest 6,336 6,002
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,247,179 $ 2,188,033


TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands)

Nine Months Ended December 31,
2016 2015
Cash flows from operating activities:
Net income $ 373,704 $ 426,256
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 11,067 11,304
Impairment for long-lived assets 184 1,947
Realized (gain) loss on sale of marketable securities and long-lived assets (8,517 ) 91
Change in derivative instruments, net 4,501 (6,242 )
Effect of change in exchange rate on inter-company balances and bank deposits (30,017 ) (52,860 )
Deferred income taxes, net (13,138 ) (43,768 )
Increase in trade receivables, net (13,411 ) (58,129 )
Increase in inventories, net (9,120 ) (9,878 )
Decrease (increase) in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other 16,744 (16,888 )
Decrease in trade, income tax and other payables and accrued expenses (11,542 ) (12,122 )
Net cash provided by operating activities 320,455 239,711

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment, net (26,377 ) (13,111 )
Proceeds from (investment in) other intangible assets 955 (134 )
Proceeds from other assets - 35,000
Proceeds from (investment in) short-term bank deposits 250,854 (8,808 )
Investment in long-term deposits and other assets (301,616 ) (200,676 )
Proceeds from restricted bank deposits - 199
Proceeds from (investment in) marketable securities, net 95 (105 )
Net cash used in investing activities (76,089 ) (187,635 )

Cash flows from financing activities:
Purchase of treasury stock (269,712 ) -
Repayment of long-term debt - (5,888 )
Net cash used in financing activities (269,712 ) (5,888 )

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (1,765 ) (4,615 )
(Decrease) increase in cash and cash equivalents (27,111 ) 41,573
Cash and cash equivalents at beginning of period 576,757 481,641
Cash and cash equivalents at end of period $ 549,646 $ 523,214
Non-cash operating transactions:
Sale of Intangible Asset $ 7,500 $ -
Non-cash investing transactions:
Purchase of property, plant and equipment included in accounts payable $ 354 $ 949
Non-cash financing transactions:
Purchase of treasury stock $ 3,602 $ -


תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מריאנו בלגואר, (914) 345-9001
סגן נשיא, סמנכ"ל כספים
Mariano.Balaguer@Taro.com
או
וויליאם ג'. קוט, (914) 345-9001
William.Coote@taro.com


מקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ

צפו בהודעה לעיתונות הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20170209006342/en
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים