גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  23/05/17 09:30   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017

הותורן, ניו יורק, 22 במאי 2017, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2017.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2017 – לעומת 31 במרץ 2016
• המכירות נטו של 196.4 מיליון דולר קטנו ב-68.7 מיליון דולר, או 25.9%, בגלל תחרות מתגברת מתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת. הכמויות הכוללות גדלו ב-3%.
• הרווח הגולמי של 143.8 מיליון דולר קטן ב-80.4 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 73.2% לעומת 84.6% ברבעון המקביל בשנה שעברה.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 19.9 מיליון דולר נשארו כמו ברבעון המקביל.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 22.2 מיליון דולר קטנו במקצת.
• ההכנסה התפעולית של 101.7 מיליון דולר קטנה ב-80 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 51.8% לעומת 68.6% ברבעון המקביל בשנה שעברה.
• ההוצאה על מטבע חוץ (מט"ח) קטנה ב-41.6 מיליון דולר ל-5.8 מיליון דולר, בעיקר בגלל היחלשות הדולר האמריקני מול הדולר הקנדי בשיעור נמוך יותר מאשר בשנה הקודמת.
• ההוצאה על מיסים קטנה ב-5.6 מיליון דולר ל-17.3 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור המס האפקטיבי היה 17.3% לעומת 16.6% ברבעון המקביל בשנה שעברה.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 83.0 מיליון דולר לעומת 115.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $2.05 לעומת $2.68 ברבעון המקביל בשנה שעברה.
דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2017 – בהשוואה ל-31 במרץ 2016
• המכירות נטו של 879.4 מיליון דולר קטנו ב-71.4 מיליון דולר, או 7.5%. הכמויות הכוללות גדלו ב-2% לעומת השנה הקודמת.
• הרווח הגולמי של 671.3 מיליון דולר קטן ב-107.7 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 76.3% לעומת 81.9% ברבעון המקביל בשנה שעברה.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 70.6 מיליון דולר קטנו במקצת.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה קטנו ב-6.7 מיליון דולר ל-85.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל הוצאה מופחתת על Keveyis וחיסכון בכמה מקומות אחרים.
• ההכנסה התפעולית של 515.0 מיליון דולר קטנה ב-99.5 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 58.6% לעומת 64.6%.
• ההוצאה על מט"ח גדלה ב-13.1 מיליון דולר ל-20.2 מיליון דולר, בעיקר בגלל התחזקות הדולר האמריקני מול הדולר הקנדי בשיעור קצת יותר נמוך לעומת השנה הקודמת. ההשפעה של מט"ח נגרמה בעיקר בגלל המאזן.
• רווח אחר, 11.2 מיליון דולר נטו גדל ב-8.5 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis ברבעון השלישי של שנת הכספים 2017.
• ההוצאה על מיסים גדלה ב-8.5 מיליון דולר, בעיקר בגלל הטבות מס מסוימות שהשתקפו בשנה הקודמת, שלא מומשו בשנה הנוכחית, וכתוצאה מכך שיעור המס האפקטיבי עלה ל-18.5% לעומת 15.0%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 456.4 מיליון דולר לעומת 540.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $11.05 לעומת $12.62 בשנה שעברה.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן – בהשוואה ל-31 במרץ 2016
• המזומנים שהגיעו מפעילות בתקופה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017 היו 437.5 מיליון דולר, לעומת 395.1 מיליון דולר.
• נכון ל-31 במרץ 2017 המזומנים, כולל פיקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים היו 1.4 מיליארד דולר, גידול של 158.1 מיליון דולר לעומת 31 במרץ 2016, למרות ההשפעה בסך 294.9 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות של החברה בשנת הכספים הזאת.
מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: "כידוע לכל, וכפי שאנחנו אומרים כבר זמן רב, כל המגזר הגנרי, כולל תרו, ניצב בפני תקופה קשה. סביבת המחירים בגנריקה ממשיכה להיות קשה, במיוחד בארה"ב, בגלל תחרות מוגברת בין היצרנים, נכנסים חדשים לשוק, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA". מר גנדי המשיך: "על סמך התיק המאוזן היטב שלנו, ההתמקדות המתמשכת בהשקעה במו"פ, צנרת הפיתוח הטובה שלנו והמאזן החזק של החברה, אנחנו מאמינים שהמעמד שלנו טוב בשוקי המטרה שלנו".
האישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Brompheniramine Maleate, Pseudoephedrine Hydrochloride ו-Dextromethorphan Hydrobromide סירופ 2 mg/5 mL, 30mg/5 mL, 10 mg/5 mL, Metronidazole Gel USP, 1%, Tazarotene קרם 0.1% ו-Felbamate טבליות, 400 mg ו-600 mg. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים וחמש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 5 אישורים זמניים.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. האישור הזה בא בעקבות ההשלמה בהצלחה של התוכנית הקודמת לרכישה חוזרת של מניות בסך 250 מיליון דולר ב-19 באוגוסט 2016, שבמסגרתה החברה רכשה מחדש 1,801,099 מהמניות הרגילות שלה, שמהן 1,733,760 מניות נרכשו לפני 1 באפריל 2016.
לפי האישור מנובמבר 2016, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ברבעון הרביעי החברה רכשה מחדש 207,503 מניות במחיר ממוצע של $103.99. במשך השנה החברה רכשה מחדש 2,252,725 מניות בשתי התוכניות.
הרכישה של Thallion Pharmaceuticals Inc.
ב-16 במרץ 2017 BELLUS Health Inc. ("בלוס") הודיעה שהתקשרה בהסכם לרכישת מניות עם תרו למכירה של חברת הבת בבעלות מלאה של בלוס Thallion Pharmaceuticals Inc. ("תליון"), כולל כל הזכויות לתרופה הפוטנציאלית Shigamab™. לפי ההסכם, תרו רוכשת את כל המניות המונפקות ושלא נפרעו של תליון תמורת תשלום כולל פוטנציאלי של 2.7 מיליון דולר קנדי. בנוסף, בלוס תקבל חלק מהכנסות אחרי אישור מסוימות שקשורות לתוכנית ה-Shigamab™.
רישיון פיתוח ומסחור למכירה וההפצה של Pliaglis®
ב-25 באפריל 2017 Crescita Therapeutics Inc. ("קרסיטה") הודיעה שהתקשרה בהסכם רישיון פיתוח ומסחור עם תרו, שמסגרתו קרסיטה העניקה לתרו רישיון בלעדי לזכויות המכירה וההפצה של Pliaglis® בשוק האמריקני ולגרסה משופרת מהדור השני שהוגשה לגביה בקשה לפטנט.
שיחת ועידה (08:00 שעון החוף המזרחי, 23 במאי 2017)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שלישי, 23 במאי 2017, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:
• מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 21985230
• מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 21985230
• שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com
כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך עשרים וארבעה (24) ימים אחרי השיחה.
אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(U.S. dollars in thousands, except share data)
Quarter Ended Year Ended
March 31, March 31,
2017 2016 2017 2016
(unaudited) (unaudited) (unaudited) (audited)
Sales, net $ 196,414 $ 265,073 $ 879,387 $ 950,751
Cost of sales 52,494 40,749 207,860 169,743
Impairment 92 95 276 2,042
Gross profit 143,828 224,229 671,251 778,966

Operating Expenses:
Research and development 19,878 19,948 70,644 71,160
Selling, marketing, general and administrative 22,206 22,561 85,656 92,365
Settlements and loss contingencies — — — 973
Operating income 101,744 181,720 514,951 614,468

Financial (income) expense, net:
Interest and other financial income (3,654 ) (2,896 ) (14,468 ) (12,604 )
Foreign exchange expense (income) 5,830 47,478 (20,168 ) (7,068 )
Other gain, net 745 860 11,211 2,680
Income before income taxes 100,313 137,999 560,798 636,820
Tax expense 17,313 22,950 103,780 95,313
Income from continuing operations 83,000 115,049 457,018 541,507
Net loss from discontinued operations attributable to Taro (38 ) (34 ) (352 ) (236 )
Net income 82,962 115,015 456,666 541,271
Net (loss) income attributable to non-controlling interest (23 ) 65 310 339
Net income attributable to Taro $ 82,985 $ 114,950 $ 456,356 $ 540,932

Net income per ordinary share from continuing
operations attributable to Taro:
Basic $ 2.05 $ 2.68 $ 11.06 $ 12.63
Diluted $ 2.05 $ 2.68 $ 11.06 $ 12.63

Net loss per ordinary share from discontinued
operations attributable to Taro:
Basic $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.01 )
Diluted $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.01 )

Net income per ordinary share attributable to Taro:
Basic $ 2.05 $ 2.68 $ 11.05 $ 12.62
Diluted $ 2.05 $ 2.68 $ 11.05 $ 12.62

Weighted-average number of shares used to compute net
income per share:
Basic 40,566,815 42,828,338 41,300,797 42,832,241
Diluted 40,566,815 42,828,338 41,300,797 42,832,241

* Amount is less than $0.01
May not foot due to rounding.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

March 31, March 31,
2017 2016
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 600,399 $ 576,757
Short-term and current maturities of long-term bank deposits 782,813 648,297
Marketable securities 3,548 3,572
Accounts receivable and other:
Trade, net 203,924 238,611
Other receivables and prepaid expenses 266,280 270,724
Inventories 141,045 138,553
Long-term assets held for sale, net 1,015 1,081
TOTAL CURRENT ASSETS 1,999,024 1,877,595
Long-term bank deposits 70,685 115,173
Property, plant and equipment, net 180,085 159,459
Other assets 39,959 35,806
TOTAL ASSETS $ 2,289,753 $ 2,188,033

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables and other current liabilities $ 209,837 $ 245,462
TOTAL CURRENT LIABILITIES 209,837 245,462
Deferred taxes and other long-term liabilities 6,110 5,427
TOTAL LIABILITIES 215,947 250,889

Taro shareholders' equity 2,067,494 1,931,142
Non-controlling interest 6,312 6,002
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,289,753 $ 2,188,033


TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(U.S. dollars in thousands)

Year Ended March 31,
2017 2016
Cash flows from operating activities: (unaudited) (audited)
Net income $ 456,666 $ 541,271
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 14,829 14,848
Impairment for long-lived assets 276 2,042
Realized (gain) loss on sale of marketable securities and long-lived assets (8,389 ) 74
Change in derivative instruments, net 1,434 (6,137 )
Effect of change in exchange rate on inter-company balances and bank deposits (21,174 ) (7,778 )
Deferred income taxes, net 73,706 (11,976 )
Decrease (increase) in trade receivables, net 34,413 (16,386 )
Increase in inventories, net (3,770 ) (19,013 )
Increase in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other (75,219 ) (42,858 )
Decrease in trade, income tax, accrued expenses, and other payables (35,237 ) (58,959 )
Net cash provided by operating activities 437,535 395,128

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment, net (35,755 ) (18,972 )
Proceeds from (investment in) other intangible assets 8,440 (134 )
Proceeds from other assets — 35,000
Proceeds from (investment in) short-term bank deposits 196,170 (220,102 )
Investment in long-term deposits and other assets (286,607 ) (80,587 )
Proceeds from restricted bank deposits — 199
Investment in marketable securities, net (26 ) (135 )
Net cash used in investing activities (117,778 ) (284,731 )

Cash flows from financing activities:
Purchase of treasury stock (294,897 ) (9,450 )
Repayment of long-term debt — (5,888 )
Net cash used in financing activities (294,897 ) (15,338 )

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (1,218 ) 57
Increase in cash and cash equivalents 23,642 95,116
Cash and cash equivalents at beginning of period 576,757 481,641
Cash and cash equivalents at end of period $ 600,399 $ 576,757

Cash Paid during the year for:
Interest $ — $ 85
Income taxes $ 97,782 $ 192,964
Non-cash investing transactions:
Purchase of property, plant and equipment included in accounts payable $ 692 $ 1,744


אנשי קשר
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מריאנו בלגואר, (914) 345-9001
סגן נשיא, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל חשבונאות
Mariano.Balaguer@Taro.com
או
וויליאם ג'. קוט, (914) 345-9001
עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים
William.Coote@taro.com


מקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ


צפו בהודעה לעיתונות הזאת באינטרנט בכתובת: http://www.businesswire.com/news/home/20170522006433/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים