גריי. יחסי ציבור ברשת.
גריי עוזר לך לפרסם הודעות לעיתונות בחינם ובקלות התחל עכשיו כנס >>

תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2017

מאת:  זהר נוי - נוי תקשורת   |   תאריך:  08/11/17 12:12   |   קטגוריה:  פרסום ושיווק
תגיות:    ,  תרו תעשיות , TARO
שתף שתף במייל שתף בטוויטר שתף בפייסבוק

תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2017

הותורן, ניו יורק, 7 בנובמבר 2017, (BUSINESS WIRE):
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2017 – לעומת 30 בספטמבר 2016
• המכירות נטו של 169.9 מיליון דולר קטנו ב-58.9 מיליון דולר, או 7.9%, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול קל בכמויות.

• הרווח הגולמי של 125.1 מיליון דולר קטן ב-52.2 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 73.6% לעומת 77.5%.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) גדלו ב-3.2 מיליון דולר ל-18.0 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-2.5 מיליון דולר ל-18.3 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 88.8 מיליון דולר קטנה ב-52.8 מיליון דולר, או 52.3% מהמכירות נטו לעומת 61.9%.
• ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה על ידי תנודה של 46.0 מיליון דולר בשערי מט"ח מהכנסה של 13.4 מיליון דולר ב-2016 להוצאה של 32.6 מיליון דולר ב-2017, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולר הקנדי מול הדולר האמריקני.
• ההוצאה על מיסים של 6.9 מיליון דולר קטנה ב-28.7 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 11.5% לעומת 22.3%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 52.4 מיליון דולר לעומת 123.7 מיליון דולר, קיטון של 71.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.30 לעומת $3.00.
דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2016
• המכירות נטו של 331.2 מיליון דולר קטנו ב-131.3 מיליון דולר, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות.
• הרווח הגולמי של 241.7 מיליון דולר קטן ב-118.4 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 73.0% לעומת 77.8%.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 32.7 מיליון דולר נשארו בהתאם להוצאות בשנה הקודמת, כשכל הפעילויות שלנו, כולל מחקרים קליניים, מתקדמים לפי התוכנית.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה נשארו יחסית ללא שינוי, 42.6 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 166.4 מיליון דולר קטנה ב-117.8 מיליון דולר, או 50.2% מהמכירות נטו לעומת 61.4%.
• ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה על ידי תנודה של 59.7 מיליון דולר בשערי מט"ח מהכנסה של 7.5 מיליון דולר ב-2016 להוצאה של 52.2 מיליון דולר ב-2017, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולר הקנדי מול הדולר האמריקני.
• ההוצאה על מיסים של 16.9 מיליון דולר קטנה ב-49.1 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 13.6% לעומת 22.0%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 106.9 מיליון דולר לעומת 233.6 מיליון דולר, קיטון של 126.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $2.65 לעומת $5.59.
מר עודאי בלדוטה, המנכ"ל של תרו, אמר: אנחנו ממשיכים להתמודד עם הקשיים בענף - גידול בעוצמת התחרות, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA. כדי לספק ביצועים ארוכי טווח וצנרת פיתוח של מוצרים איכותיים, אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ. בנוסף, לאור מצב המזומנים החזק שלנו, נמשיך לחפש ולהעריך הזדמנויות פיתוח עסקי שמתאימות ליעדים התפעוליים והפיננסיים שלנו".
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 היה 138.7 מיליון דולר, לעומת 192.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 .
• נכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך), גדלו ב-83.3 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה של 40.4 מיליון דולר מהרכישות מחדש של מניות על ידי החברה
האישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Dapsone Gel, 5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 5 אישורים זמניים.

מדיניות החברה לגבי שכר נושאי משרה
ב-9 בפברואר 2017 מועצת המנהלים של תרו, על סמך ההמלצות של ועדת השכר שלה, ובהתאם לסעיף 276A(c) של חוק החברות, אישרה גרסה מחודשת של מדיניות החברה לגבי שכר נושאי משרה ("המדיניות"). האישור הזה נתן למדיניות תוקף עד שבעלי המניות של תרו יוכלו לשקול אותה מחדש באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של 2017.
ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים בחרה, בהמלצת ועדת השכר של תרו, להאריך את האישור שלה למדיניות עד האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של 2018 כדי לאפשר זמן נוסף לטיפול במשוב מבעלי מניות שונים.
התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי אישור זה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות.

בשנת הכספים הנוכחית, עד 31 באוקטובר 2017, החברה רכשה מחדש 410,664 מניות במחיר ממוצע של $103.79. במסגרת התוכנית הזאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 929,629 מניות, ונותרו 153.1 מיליון דולר במסגרת האישור. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.
שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 8 בנובמבר 2017).
כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום רביעי, 8 בנובמבר 2017, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:
• מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 4298818
• מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 4298818
• שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.
כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com.
החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.
אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

**Financial Tables Follow**

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands, except share data)

Quarter Ended Six Months Ended
September 30, September 30,
2017 2016 2017 2016
Sales, net $ 169,915 $ 228,794 $ 331,236 $ 462,578
Cost of sales 44,795 51,428 89,573 102,313
Impairment — 76 — 184
Gross profit 125,120 177,290 241,663 360,081

Operating Expenses:
Research and development 17,995 14,845 32,653 32,765
Selling, marketing, general and administrative 18,342 20,886 42,591 43,137
Operating income 88,783 141,559 166,419 284,179

Financial (income) expense, net:
Interest and other financial income (4,602 ) (3,546 ) (9,078 ) (6,853 )
Foreign exchange expense (income) 32,583 (13,375 ) 52,225 (7,465 )
Other (loss) gain, net (1,310 ) 1,054 808 1,457
Income before income taxes 59,492 159,534 124,080 299,954
Tax expense 6,864 35,558 16,851 65,984
Income from continuing operations 52,628 123,976 107,229 233,970
Net loss from discontinued operations attributable to Taro (145 ) (76 ) (192 ) (177 )
Net income 52,483 123,900 107,037 233,793
Net income attributable to non-controlling interest 90 243 147 240
Net income attributable to Taro $ 52,393 $ 123,657 $ 106,890 $ 233,553

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:
Basic and Diluted $ 1.30 $ 3.00 $ 2.65 $ 5.59

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:
Basic and Diluted $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.00 ) *

Net income per ordinary share attributable to Taro:
Basic and Diluted $ 1.30 $ 3.00 $ 2.65 $ 5.59

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:
Basic and Diluted 40,315,991 41,300,387 40,402,257 41,832,592

* Amount is less than $0.01
May not foot due to rounding.


TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

September 30, March 31,
2017 2017
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 503,321 $ 600,399
Short-term and current maturities of long-term bank deposits 556,121 782,813
Marketable securities 339,444 3,548
Accounts receivable and other:
Trade, net 201,710 203,924
Other receivables and prepaid expenses 176,298 266,280
Inventories 150,191 141,045
Long-term assets held for sale, net — 1,015
TOTAL CURRENT ASSETS 1,927,085 1,999,024
Long-term deposits and marketable securities 141,887 70,685
Property, plant and equipment, net 187,937 180,085
Deferred income taxes 125,597 10,324
Other assets 31,311 29,635
TOTAL ASSETS $ 2,413,817 $ 2,289,753

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables and other current liabilities $ 201,546 $ 209,837
TOTAL CURRENT LIABILITIES 201,546 209,837
Deferred taxes and other long-term liabilities 4,770 6,110
TOTAL LIABILITIES 206,316 215,947

Taro shareholders' equity 2,201,042 2,067,494
Non-controlling interest 6,459 6,312
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,413,817 $ 2,289,753


TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands)

Six Months Ended September 30,
2017 2016
Cash flows from operating activities:
Net income $ 107,037 $ 233,793
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 7,794 7,397
Impairment for long-lived assets — 184
Realized loss (gain) on sale of marketable securities and long-lived assets 125 (5 )
Change in derivative instruments, net (4,388 ) 2,337
Effect of change in exchange rate on inter-company balances and bank deposits 61,564 (9,034 )
Deferred income taxes, net 15,813 (11,422 )
Decrease (increase) in trade receivables, net 2,866 (11,285 )
Increase in inventories, net (5,986 ) (11,611 )
(Increase) decrease in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other (37,359 ) 13,054
Decrease in trade, income tax, accrued expenses, and other payables (7,339 ) (20,731 )
Income from marketable securities (1,430 ) —
Net cash provided by operating activities 138,697 192,677

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment, net (11,809 ) (19,238 )
Investment in other intangible assets (1,554 ) (22 )
Proceeds from short-term bank deposits 221,851 138,344
Proceeds from (investment in) long-term deposits and other assets 75,528 (281,792 )
(Investment in) proceeds from marketable securities, net (481,592 ) 80
Net cash used in investing activities (197,576 ) (162,628 )

Cash flows from financing activities:
Purchase of treasury stock (40,417 ) (240,618 )
Net cash used in financing activities (40,417 ) (240,618 )

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 2,218 (550 )
Decrease in cash and cash equivalents (97,078 ) (211,119 )
Cash and cash equivalents at beginning of period 600,399 576,757
Cash and cash equivalents at end of period $ 503,321 $ 365,638

Cash Paid during the year for:
Income taxes $ 40,183 $ 57,703
Non-cash investing transactions:
Purchase of property, plant and equipment included in accounts payable $ 735 $ 1,272


אנשי קשר
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מריאנו בלגואר, 914-345-9001
סגן נשיא, סמנכ"ל כספים
Mariano.Balaguer@Taro.com
או
וויליאם ג'. קוט, 914-345-9001
עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים
William.Coote@taro.com


מקור: תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ

צפו בהודעה לעיתונות הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20171107006900/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד. כל הזכויות שמורות.
בניית אתרים